XIX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-10-12, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata 2021-2023’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia przez Wójta Gminy Niemce w zakresie organizacji turniejów, konkursów i zawodów sportowych w szkołach na terenie Gminy Niemce, w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie gminy Niemce’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ud...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Różanej 16 w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lok...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/180/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Stanowisko Rady Gminy Niemce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustawy o ochronie zwierząt tzw. ,,Piątka dla zwierząt.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy Niemce z dnia 12 p...)