XVI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-04-28, godz. 12:00

1.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uc...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Nr 2214L Wygoda - Majdan Krasieniński na odcinku od km 0+038 do km 0+936 w miejscowości Majdan Krasieniński na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,L...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)