XIV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-02-04, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania kom...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemce na lata 2020-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pani Beaty Możdzeń i innych na uchwałę nr XII/119/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

14.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Niemce za 2019 r.