XIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-12-19, godz. 12:00

1.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )Głosowanie (Zmiana porządku obrad. )

2.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Niemce, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)