XII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-12-12, godz. 12:00

1.Zmiana porządku obrad

Głosowanie (Zmiana porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia te...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)