X Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-10-15, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/100/11 Rady Gminy Niemce z dnia 27 października 2011 r. zmienioną uchwałą nr XI/95/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia w postaci medalu dla zasłużonych Gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia je...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia je...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia je...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr IV/25/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działce ewidencyjnej nr 741 w miejscowości Niemce do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.:,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Dziuchów na odcinku ok. 350m”

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działce ewidencyjnej nr 29 w miejscowości Pólko do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw transportu publicznego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania kom...)