VIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-07-22, godz. 09:00

1.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gmi...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia s...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia k...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)