VII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-06-25, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie braku zgodny na likwidację samorządowego zakładu budżetowego Gminy Niemce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie braku zgodny...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Rady Gminy Niemce Nr VI/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ,,Bajkowa Kraina’’ w Niemcach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wielkości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do...)