II Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2018-12-05, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady...)

3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)