XLVIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2023-02-23, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ na VII kadencję 2023-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Osówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Osówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Lubelskie sp. z.o.o z siedzibą w Kraśniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na lata 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Dysie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekształcen...)

33.Podjęcie uchwały w spawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie przekształceni...)