XLIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-09-29, godz. 09:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Niemce Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)