XLI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-07-21, godz. 11:00

1.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)