XL Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-07-07, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady...)

4.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady G...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzeda...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemce na lata 2022-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)