XXXIX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-06-28, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)