XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-04-29, godz. 11:30

1.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gm...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Niemce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ,,Kraina wokół Lublina’’ w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

6.Podjęcie uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ,,Sześćdziesiąt plus dla osób starszych w Gminie Niemce na lata 2022-2025’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)