XXXIV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-03-07, godz. 14:30

1.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)