XXXII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-12-21, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ,,Bajkowa Kraina" w Niemcach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)