XXXI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-11-30, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na gminy Niemce na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/27/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)