XXVIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-07-28, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w...)