XXVII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-06-28, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przejazdu i przechodu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn – Włóki w zakresie wykonani opaski bezpieczeństwa’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)