XXIV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-03-30, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo – technicznym położonym w Niemcach przy ul. Lubelskiej 119 na działce gruntu nr 695/1.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyc...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty ,,Alarm! Stop zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce’’

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyc...)