XXIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-03-19, godz. 10:30

1.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gm...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)