XXI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-12-22, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę nr XIX/191/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Różanej 16 w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)